ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจะจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ...

 

รูปกิจกรรม

 

VDO

 

×